српски

english


Игуман Исаија

још се појављује као: Игуман Исаије, Игуманија Исаија

Као аутор

Језик и ћутање

Игуман Исаија

година III (1970): број 5-6, стране: 360-371

преузми пдф


Црква и психоисторија, или о присуству будућности у данашњости и прошлости; као и о Ајнштајновој изјави: „Ми физичари цртамо према линијама које је Бог повукао"

Игуман Исаија

година III (1970): број 3-4, стране: 190-207

преузми пдф


Основ лика човека у филозофији историје Иве Андрића

Игуман Исаија

година II (1969): број 1, стране: 72-85

преузми пдф


Век просвећености — велико искуство неуспеха борбе против хришћанских погледа на свет

Игуман Исаија

година I (1968): број 6, стране: 446-451

преузми пдф


Мит Машине и хришћанска догма

Игуман Исаија

година I (1968): број 4-5, стране: 336-347

преузми пдф


Напомена за беседу о тачнијем разумевању појмова Раја и Пакла

Игуман Исаија

година I (1968): број 3, стране: 186-192

преузми пдф


Крај једне хуманистичке цивилизације

Игуман Исаија

година I (1968): број 1, стране: 67-71

преузми пдф