српски

english


Еп. Д.

још се појављује као: Епископ Данило, Е. Д., Епископ Данило Крстић, Епископ др Данило (Крстић)