српски

english


Адреса редакције:

„Теолошки погледи“ –

Српска Патријаршија,

Краља Петра бр. 5, 11000 Београд, Србија

телефон: +381 11 30 25 116

e-mail: teoloski.pogledi@spc.rs

http://teoloskipogledi.spc.rs/


Штампа:

Штампарија Српске Православне Цркве,

Краља Петра бр. 5, Београд


Тираж: 500 примеракаЦена годишње претплате:


За Србију – 900 динара

За иностранство – 25 евра (за Европу); 35 евра (ван Европе)


Претплата:

+381 11 30 25 113

+381 11 30 25 103


teoloski.pogledi@spc.rs

pretplata@spc.rs


„Теолошки погледи“ –

Српска Патријаршија,

Краља Петра 5,

11000 Београд, Србија