српски

english


Живорад Јанковић

Хроника стварања

стране: 62-65

Извод

У кратком временском размаку, од свега седам година, личност и дело архимандрита Јована Рајића (1726 -1801) била је повод за одржавање два научна скупа. Први је одржан 1994. године са циљем да обележи два века од штампања Рајићеве четворотомне Историје, 1794. и 1795. године, а други, како је већ у наслову истакнуто, поводом 275-годишњице рођења и 200-годишњице смрти. Ова личност је захвална за изучавање, јер о себи оставља доста података, кроз своја бројна дела и обимну преписку. Стога је и библиографија о њему већ закорачила у девету стотину обрађених јединица. Писање о Рајићу почиње још за његовог живота и траје непрекидно већ преко два века. Тематски је доспело на ниво „писања о писању“. Тешко се ту може додати нешто ново, али се при читању радова и Зборника јавља низ повода за размишљање.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф