српски

english


Јасмина Милашиновић

Импровизација природе или "нова природа"

стране: 97-108

Апстракт

У раду је аутор указао на основне поставке повезаности генетике и психијатрије, истраживања која су актуелна и њихове резултате.

Изложено је ауторово виђење могућих злоупотреба појединих достигнућа на пољу хумане генетике и бихејвора као и дилеме произишле из тога. Указано је на повезаност оваквих истраживања са потребом за стварањем бољег и хуманијег друштва.

У закључку су дата могућа решења овог проблема у сагласности са хришћанском философијом као њеном везом са људским понашањем за коју овај аутор предпоставља да постоји.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф