српски

english


Протођакон др Драган Протић

Религија старих Словена

стране: 41-59

Апстракт

У овој студији под насловом Религија старих Словена, аутор говори о досадашњем раду на изучавању религије старих Словена, затим о врховном богу код Словена и о осталим боговима. Говори, такође, о дуализму у њиховој религији, о њиховим храмовима и идолима, свештеничком сталежу, жртвама и о њиховој вери у загробни живот.

У посебном одељку под насловом Утицај старословенске религије на хришћанство код Срба, аутор говори о погрешним мишљењима и тврдњама да су хришћански празници и обичаји код Срба само замена некадашњих многобожачких празника и обичаја. Посебно говори о Крсној слави код Срба и побија мишљења да је она остатак паганског слављења кућног бога. При томе истиче рад и заслугу Светог Саве на избацивању свих паганских елемената из слављења Крсне славе и о њеном хришћанском обележју и смислу.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф