српски

english


Зоран Ђуровић

Ранохришћанска Παιδεία

стране: 121-182

Апстракт

Редовима који следе покушао сам да у кратким цртама дам пресек битних идеја које се тичу ове теме. Рад је чамишљен првенствено као смерница даљег истраживања, јер је само на тај начин могуће дати подробније одговоре на ову проблематику. Стога сам се задовољио изношењем гледишта релевантних аутора и указивањем на експлицитније идеје у изворима, које су тек на појединим местима проблематизоване.

У првом делу сам говорио о јеврејској основи хришћанског васпитања, док сам се друге, грчке, дотицао тамо где је дошло до њеног прожимања са хришћанством. Грчком образовању нисам посветио посебно поглавље зато што је литерутура о њему доступнија но ова о јеврејском. Такође се нисам бавио сиријским и латинским системом образовања, не само из разлога што је источни философски интересантнији, него и што су ми извори теже доступни, а отежавајућих околности "ненаучне" природе је одвећ, тако да ова тематика остаје за неку могућу будућност. И на крају, нисам говорио ни о другим парадигматским ликовима супротстављеним Христу. Те велике узор личности паганства захтевале би најмање још један рад овог обима, и одвећ су занимљиве да бих се њих тек успут дотицао.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф