српски

english


Данијел Стрингер

Политичка теологија Јевсевија Памфила, Епископа кесаријског

преводилац: Ирена Шкрлец

стране: 133-152

Извод

Велика пажња научника посвећује се друштвеној и политичкој мисли Јевсевија, првог хришћанског историчара. Рад Нормана X. Бејнса (нарочит значај придаје Јевсевијевој хришћанизацији јелинских погледа на царство), био је прекретница у разумевању паганских утицаја на Јевсевија. Франсис Дворник објашњава:

Изгледа готово невероватно да су многи научници који су писали о Византији превидели сличности између Јевсевија и јелинистичких писаца, сви осим једног. Тај изузетак је проф. Норман X. Бејнс, који је инспирисан чланком проф. Гудинова (о јелинистичком царству), издаје 1934. године кратку студију у којој наглашава да обраћање посебне пажње на те писце може водити ка проникнућу у одређене карактеристике византијског царског система. Заправо, то је једини прилаз у разумевању извора и јачања византијске политичке мисли. (П. Бесков, уочава и важност разматрања утицаја Филоновог схватања монархије на Јевсевија).

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф