српски

english


Мирослав М. Поповић

Почеци кармелићанског реда

стране: 627-634

Апстракт

Циљ рада је да се представи рани развој реда кармелићана, од његовог настанка у Светој земљи, па све до учвршћења у западној Европи у периоду 13–15. века. Дат је осврт на њихову духовност и интелектуални допринос животу Западне Цркве.

ДОИ:

нема

УДК:

272-789.34(4-15)"11/14"

преузми пдф