српски

english


Душан Игњатовић

Потврде термина ὄργια у грчким изворима обредног садржаја

стране: 463-484

Апстракт

Дохришћански грчки свет у свом историјско- религијском миљеу бележи две категорије обреда – јавне и тајне култове који су се вршили у част божанстава. Радни предложак овог рада чини тајни култ, мистеријски обред именован речју ὄργια. На шеснаест одељака – потврда употребе овог термина, од којих последње две припадају хришћанским ауторима, спроведена је филолошка, историјско-семантичка анализа ове речи. Она по преимућству означава обред, култ вршен конкретном божанству, иако бележи и значење конкретног жртвеног приноса, свештених предмета – утвари, уз то и светковине, прославе. Рад ће показати да је термин ὄργια, иако изузетно, знао бити употребљен на име означавања обреда и у делима хришћанских писаца. Тек када бива извучен из обредног домена, он добија негативан предзнак.

ДОИ:

нема

УДК:

255.83:811.14´02´276.5(38)

811.14'02'37

821.14´02.09

преузми пдф