српски

english


Александар Раковић

Историја и географија: сусрети и прожимања (тематски зборник радова, главни и одговорни уредник Софија Божић)

стране: 743-744

Извод

Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности, Институт за новију историју Србије и Институт за славистику Руске академије наука објавили су 2014. тематски зборник радова под насловом Историја и географија: сусрети и прожимања. Тематски зборник је уредила др Софија Божић, виши научни сарадник Института за новију историју Србије.

Иако се из наслова може наслутити да је реч о сусрету и прожимању две научне дисциплине, историје и географије, овај тематски зборник радова залази у поље још неколико научних дисциплина. С тим у вези је и начињена структура тематског зборника коју чини седам целина под насловима: „Простор“, „Границе“, „Становништво“, „Урбанизација“, „Природа и друштво“, „Картографија“ и „Просвета, наука и култура“.

У оквиру тако конципираних целина налазе се укупно 42 научна рада аутора из Републике Србије, Руске Федерације, Републике Македоније, Републике Бугарске, Чешке Републике и Велике Британије. Радови обухватају временски оквир од 8. до 21. века и најшири географски опсег од Француске до Индонезије с фокусом на теме које се тичу српског народа, Србије и Балканског полуострва с једне стране и руског света на простору Москве, Њижнег Новгорода и Мордовије с друге стране.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф