српски

english


Дејан Ђуричић

Књижевно-богословска интерпретација романа Несвети а свети и друге приче

стране: 697-712

Апстракт

Књига Архимандрита Тихона Шевкунова Несвети а свети и друге приче представља вапај православне духовности у једном аморалном друштву XXI века. Она је настала као потреба да се изрази сведочанство о постојању истинске вере у мору различитих веровања, религијских система и идеологија, и да се покаже свету да истинских носилаца те праве вере има у сваком историјском раздобљу. Написана је једноставним и приступачним стилом, привлачи и оплемењује својим изразом. Дубоко прожета православном духовношћу, књига оца Тихона је у исто време и „енциклопедија православља“ али и водич ка једном православном и светотајинском животу. У раду ћу покушати да барем делимично сагледам роман са књижевног и богословског аспекта, мада знам да то није прост задатак и да се „мисија“ књиге налази првенствено у додиру „унутрашњих“ романескних ликова са „спољашним“ људима који живе баш у нашем времену, и који трагају за изгубљеном духовношћу.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-29

271.222(470)-726.25:929 Шевкунов Т. А.

821.161.1.09-32

преузми пдф