српски

english


Благоје Пантелић

Жуњић и хришћанство – Однос проф. Слободана Жуњића према хришћанској вери, традицији и теологији –

стране: 669-686

Апстракт

У раду се разматра однос проф. Слободана Жуњића, засигурно нашег најзначајнијег живог филозофа, према хришћанској вери, традицији и теологији. Приликом осветљавања тог односа аутор је користио три врсте извора: (1) Жуњићеве публиковане радове, (2) приватне разговоре аутора са проф. Жуњићем и (3) сведочанства савременика која се тичу ове теме. Овај доксографски прилог је подељен у три дела: у првом је изложен Жуњићев лични став према хришћанској вери; други је посвећен његовој припадности југословенској филозофији и односу према хришћанској традицији; тема трећег, последњег поглавља је могућност симфонијског односа филозофије и теолошког мишљења.

ДОИ:

нема

УДК:

141.4 Жуњић С.

14:929 Жуњић С.

преузми пдф