српски

english


Александар Раковић

Додатак књизи Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: о догађајима у другом, трећем и четвртом тромесечју 2015. године

стране: 645-668

Апстракт

Рад представља додатак књизи Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-662:32(497)"2015"

323.1(=163.41)(497)"2015"

преузми пдф