српски

english


Јован Буковала

Српска Православна Црква и медији у Републици Србији

стране: 351-362

Апстракт

У овом раду хронолошки се разматра положај и заступљеност Српске Православне Цркве (у даљем тексту СПЦ), као дела цивилног сектора, на линији традиционални медији – нови медији и износи се став да се она протеже дуж целе те линије. Поред штампаних, за афирмацију хришћанских вредности СПЦ користи и електронске медије. Медији имају велики значај за нашу културу и друштво и зато су неопходни, а програми црквених медија теже верском и моралном образовању, као и препороду народа.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-662:316.77

316.774:2(497.11)

преузми пдф