српски

english


Вукашин Милићевић

Десета недоумица Св. Максима Исповедника и богословски проблем времена

стране: 257-290

Апстракт

Десета недоумица Св. Максима Исповедника је појединачно најобимнија и једна од најсвеобухватнијих расправа из корпуса Амбигви. Између осталог, њена особеност је директно разматрање проблема времена у више одељака. Такође, овај текст пружа прилику да се проблем времена шире и дубље богословски контекстуализује. Оригинални увиди Св. Максима у вези са проблемом времена тако постају основ за преко потребно креативно преиспитивање уврежених богословских ставова. Такво преиспитивање је неопходност нарочито с обзиром на централни значај који проблем времена има у различитим научним дисциплинама.

ДОИ:

нема

УДК:

115:27-1"06"

27-31-1 Максим Исповедник, Свети

преузми пдф