српски

english


Александар Ђаковац

Проблеми Оригенове христологије

стране: 237-256

Апстракт

При разматрању Оригенове христологије мора се узети у обзир чињеница да он припада формативном периоду хришћанске теологије у коме христолошка терминологија још увек није била развијена. Због тога питање субординације у тријадологији нипошто није једноставно. Штавише, постоје снажне индиције да се Оригенова тријадологија може разумети као суштински никејска, иако има слабости од којих је у одређеној мери патило читаво доникејско богословље. Ипак, проблеми Оригенове христологије не тичу се само терминологије. Кључни проблем јесте лежи у томе што је Ориген усвојио платонистичку дуалистичку онтологију, због чега код њега Оваплоћење нема кључну сотириолошку улогу. Проблем значаја Оваплоћења у делу божанске икономије на много темељнији начин одређује место Оригенове христологије у историји теолошког развоја.

ДОИ:

нема

УДК:

27-1 Ориген

27-31 Ориген

преузми пдф