српски

english


Ања Абрамовић

Анализа наратива православних избеглица

стране: 377-414

Апстракт

Рад се бави обновом и оправослављивањем урушеног идентитета избеглица. Православно- социјална подршка је кључни аспект превазилажења трауме. Избеглице се поистовећују са религијским функционерима. Интеграција у верску заједницу пружа безбедност, прихватање и ослобађање од страха. Анализом исповести покушавамо да дубље сагледамо културни шок, психолошку трауму и духовну трансформацију избеглица.

ДОИ:

нема

УДК:

314.151.3.054.73(=163.41)(497.11)"2013/2014"

316.64-054.73(=163.41)(497.11)"2013/2014"

преузми пдф