српски

english


Александар Ђаковац

Црква у савременом секуларном српском друштву

стране: 91-104

Апстракт

Секуларност представља један од основних постулата савременог демократског друштва. На теоријском плану, и још више на практичном, још увек не постоји консензус о суштинском одређењу ове концепције нити о крајњим импликацијама које има по друштвене односе. Иако ни сам појам секуларизам није до краја разрађен и дефинисан, данас се, не без основа, о савременом друштву говори као о постсекуларном. Однос цркава и верских заједница и државе нарочито је оптерећен неразумевањем у посткомунистичким земљама, у које спада и Србија, због двојаких тенденција које се јављају у тим друштвима. Пошто су цркве и верске заједнице деценијама биле тлачене, падом комунистичке диктатуре јавила се разумљива потреба да религија поново заузме место у друштву које јој припада. Покушаји да се одговори на питање које је то место, изазивају многа опречна мишљења и праксе. Циљ овог чланка је да се укаже на постојеће проблеме и да се дају предлози за њихово превазилажење у будућности.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-662:3

299.5

322:271.222(497.11)

преузми пдф