српски

english


Ивица Чаировић

Једно савремено истраживање на пољу богослужења у англосаксонској Енглеској (597–1000)

стране: 59-70

Апстракт

У раду ће бити упоређена два истраживања из XX и XXI века на пољу разумевања и егзегезе богослужбених текстова у англосаксонској Енглеској: Јозефа Јунгмана (1889–1975) и Џесија Билета (од 2003. године се бави истраживањима на пољу литургике и црквеног појања) на основу историјских извора; с тим што ће посебан акценат бити стављен на новије истраживање које је далеко обухватније и подразумева рад на – до сада – само описаном историјском извору. Суштина самог рада биће научни приказ књиге Служба Божија у англосаксонској Енглеској 597– 1000, аутора Џесија Билета, уз компаративну анализу ове књиге са делом Јозефа Јунгмана (Joseph Jungmann, S. J., The Mass of the Roman Rite).

ДОИ:

нема

УДК:

27-528/.-53(420)"597/100"

преузми пдф