српски

english


Младен Миливојевић

Осврт на проблематику различитости и непотпуности словенских служби Светом Ахилију Лариском

стране: 47-58

Апстракт

Аутор као своју почетну идеју има да открије тачну верзију тропара Светом Ахилију Лариском јер је приметио да савремено певање тог тропара у ариљском храму није правилно. На том трагу је изложио укратко оне резултате до којих су дошли претходни истраживачи и међу њима професорка Татјана Суботин Голубовић. Препознавши оригинални текст тропара у служби аутора Никодима из 14. или 15. века, указао је у чему се састоје уочене разлике и објавио је на основу тога превод тог тропара на савремени српски језик, начињен ангажовањем професора Богословског факултета у Београду др Зорана Ранковића. У раду је изнесена чињеница да у ариљској цркви недостаје један важан историјски документ познат под називом Правила Светог Ахилија који садржи светитељеву службу на црквенословенском језику и који потиче из 1850. године. Документ је преписао Ђорђе Јовановић у манастиру Благовештење, а у Ариљу се сигурно налазио 2000. године. И на крају, потакнут сазнањем да не постоји ниједна у потпуности адекватна и комплетна служба Светом Ахилију која би се могла користити приликом празновања овог светитеља коме је посвећена ариљска црква, аутор препоручује могућа решења која иду у правцу стварања једне савремене богослужбене творевине.

ДОИ:

нема

УДК:

091=16

271.2-282

преузми пдф