српски

english


Ненад Д. Мијалковић

Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима

стране: 7-28

Апстракт

Тема овог рада је приказ месијанске мисли у старозаветним књигама – 1. и 2. Самуиловим и 1. и 2. о царевима, у којима желимо да прикажемо основне идеје старозаветног Божјег откривења. Рад је, пре свега, базиран на самом тексту Светог Писма, али изнета су и мишљења појединих значајних личности, теолога, који се баве овом тематиком. Морамо обратити пажњу на временски континуитет и контекст у коме је живео и радио јеврејски народ, и из каквог начина размишљања се развија месијанска идеја. Самим тим, битно је да нагласимо и сагледамо на који начин су Јевреји схватали однос Бога и човека. Радом, даље, желимо да издвојимо и заокупимо нашу пажњу само оним најбитнијим местима, знаменитим личностима, као и догађајима, који символишу, приказују и пројављују идеју о обећаном Месији. Схватање старозаветне историје, као свештене историје спасења Израиља је веома битно за потпуно проницање у суштину Божјег откривења. Старозаветна историја задобија сву своју пуноћу смисла, остварења и испуњења једино у новозаветном Божјем откривењу.

ДОИ:

нема

УДК:

26-32-277.2

27-243.32/.45-277

преузми пдф