српски

english


Зоран Андрић

Јохан Хинрих Клаусен: Божји звуци : историја црквене музике

стране: 181-184

Извод

Да ли је хришћанство и данас продуктивна жива снага, о том pro-et-contra укрштају копља социолози, теолози, политичари. Зависно од перспективе, има заговорника по којима је хришћанство за једне фундаментални носилац културе друштва, а за друге оличење неповратно прохујалих вредности и значаја. Аутор ове историје црквене музике вели да хришћанство несумњиво „лебди у ваздуху“, без обзира на то да ли за заговорнике афирмативног или негативног виђења његове опште релевантности. Божићни ораторијуми, псалми и химне, реквијеми и пасије, мисе и корали, госпели и сакро-поп музика – све су то аутентични или незнатно модификовани изрази сакралне музике пренете у сферу профаног. Аутор ове занимљиве историје црквене музике је пастор у Цркви Св. Николе у Хамбургу. Јохан Хинрих Клаусен је и професор теологије на Универзитету у Хамбургу и не само харизматични пробст, већ и даровити списатељ. Након књиге Божји простор, сада нам се представља новом књигом – Johann Hinrich Claussen, Gottes Klänge : Eine Geschichte der Kirchenmusik. C. H. Beck Verlag, München 2014 – Јохан Хинрих Клаусен, Божји звуци : историја црквене музике. Кроз десет поглавља аутор је са умећем и стилском лаконичношћу изложио историју музике Запада од древног Израиља и грегоријанских корала, Палестрине, Хајнриха Шица, Баха, Хендла, Моцарта, Менделсона- Бартолдија и још многих других, све до афроамеричког госпела и сакро- попа.

Јохан Хинрих Клаусен скицира историју црквене музике као процес деклерикализације, односно процес њеног „изласка“ из храмова и катедрала. Аутор се обраћа широкој читалачкој публици од које се не може очекивати стручно музичко образовање – он настоји да „продуби радост при слушању црквене музике“.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф