српски

english


Зоран Андрић

Карен Армстронг: О религији и насиљу

стране: 174-175

Извод

Карен Армстронг, професорка на Оксфордском универзитету, је реномирани аутор више интернационално запажених студија из области науке о религији. Њене књиге су преведене на 45 језика. У оквиру својих изучавања универзалне историје односа религије и насиља, Армстронгова, некадашња монахиња, децидирано заступа тезу да монотеизам нужно води агресивној интолеранцији, односно начелној склоности ка насиљу. Овом својом тезом она није у клубу ексклузивних тумача, већ се налази у хору још неколицине међународно угледних научника. Та фундаментална савремена дебата о монотеизму има два опречна смера. Са једне стране заступљена је теза да религија подстиче насиље, са друге, да религија заснива мир. Обе тезе су истините, уколико се под истином разуме емпиријска очигледност. Обе тезе могу бити и оповргнуте, односно фалсификоване, будући да постоје истине које се не могу бројевима доказати.

Све авраамске (abrahamitischen Tradition) монотеистичке религије имају у себи и позитивно језгро, јер све заступају мир (и помирљивост), склоност заједништву и солидарност са слабијима. Недавно је на немачком објављена књига Карен Армстронг У Божије име : Религија и насиље (Karen Armstrong, Im Namen Gottes : Religion und Gewalt), чији назив у енглеском оригиналу гласи Fields of Blood : Religion and the History of Violence, којом ауторка кроз широку панораму односа религије и политике настоји да положи темеље за разумевање актуелних интернационалних конфликата.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф