српски

english


Зоран Андрић

Хартмут Лепин: Античка митологија у хришћанском контексту у позној антици

стране: 169-171

Извод

У реномираној едицији Millenim-Studien, чији је програмски императив интердисциплинарно надилажење граница између епоха и регионалних простора, објављена је као 54 свеска књига (зборник чланака) насловљена као Antike Mythologie in christlichen Kontexten der Spätantike [Античка митологија у хришћанском контексту у позној антици], коју је припремио професор др Хартмут Лепин са Универзитета у Франкфурту на Мајни.

Лепин је историчар древне Грчке чији истраживачки фокус пада на епоху хеленизма и раног хришћанства. Прилози у овој књизи-зборнику су зацело реферати са колоквијума у Франкфурту одржаног у новембру 2012. године. Сада су, у 2015. години, ти реферати/ контрибуције објављени као књига у Берлину код угледног међународног издавача научне литературе De Gruyter, Berlin/ München/Boston 2015. Сливен у хармонични акорд, тенор овог зборника би лапидарно и доминантно могао гласити: класична митологија је преживела христијанизацију Римског царства и крај антике.

У овом зборнику су сабрани прилози из различитих дисциплина и на различитим језицима – о митологији која је, по једној теорији, била заточена у теорију књижевности. Митолошки наративи и фигуре су били једнако присутни и у време христијанизације Римског царства – те су се могли видети како на јавним споменицима и уметничким делима ликовне уметности, тако и у књижевности и политичкој комуникацији.

Може ли се у овом контексту говорити о преживљавању паганизма? Да ли је митологија виђена као религиозно неутрални феномен? Или је овде реч о питањима естетске нарави? Да ли се може сматрати да су читања била различито интендирана? Где су специфично хришћанска поимања прилагођена у виду алегорезе? Да ли се могу пратити хронолошки развој и локалне разлике?

Ово су само нека од питања која су за време овог интердисциплинарног колоквијума постављена. Античке митологеме су убиквитерне (свеприсутне). Протејско мноштво њиховог израза и испољавања сведочи и о њиховој раширености.

Мит се сусреће у свим културама, како у књижевности тако и у посведневном животу. Све може постати мит – један фудбалски клуб, једна филмска дива.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф