српски

english


Александар Ђаковац

Augustine Casiday, Reconstructing the Theology of Evagrius Ponticu : Beyond Heresy

стране: 156-163

Извод

Августин Касиди је спада међу значајније савремене проучаваоце дела Евагрија Понтијског.

Његова књига о Евагрију коју је пре осам година објавила издавачка кућа Рутлеџ, врло је добро примљена у научној заједници. Књигом која је пред нама Касиди је наставио своје систематско проучавање Евагрија. Систематско проучавање Евагријеве теологије нарочито је значајно због утицаја који је Евагријева мисао имала на развој хришћанске аскетике и теологије уопште.

Озбиљније проучавање Евагријеве мисли отпочело је 1907. године, након што је Барсег Саргисијан (Barsegh Sarghissian) објавио збирку Евагријевих дела сачуваних на јерменском језику. То је омогућило научницима да потврде аутентичност многих Евагријевих списа који су били сачувани на грчком али под именима других аутора. У последњих стотинак година објављено је на десетине Евагријевих радова. Према Касидију, нова етапа у истраживању Евагрија и евагријанске традиције отпочела је 1962. г. када је А. Гијомон (Antoine Guillaumont) публиковао дело Kephalaia gnostica, које заједно са списима Practicus и Gnosticus сачињава трилогију фундаментално важну за разумевање његове теологије. Practicus се, како му и назив говори, превасходно бави практичним аскетским питањима, Gnosticus разрађује тему вишег, духовног знања, док Kephalaia gnostica представља рекапитулацију Евагријеве догматске и епситемолошке мисли, како примећује Јулија Константиновски.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф