српски

english


Љиљана Јовановић

Месијанска звања у Еноховим Параболама

стране: 635-660

Апстракт

У раду се истражује однос између месијанских звања у Еноховим Параболама и новозаветним списима упоредном литерарном анализом. Циљ рада је да се уоче сличности и разлике које владају међу поменутим текстовима и да се истовремено одговори на питање ко је Енохов Син Човечији?

ДОИ:

нема

УДК:

27-245.72-277

27-246-277

27-246-32-12

преузми пдф