српски

english


Ненад Д. Мијалковић

Богословље Свете тајне покајања у Римокатоличкој Цркви

стране: 601-620

Апстракт

У овом раду изложићемо преглед литургијско– богословског поимања Свете тајне покајања кроз историјски развој. Објашњење у вези са Светом тајном пратиће одговарајућа сведочанства из Светог Писма, као и дела појединих ранохришћанских отаца Цркве. Потом, изнећемо релевантне богословске, светотајинске аспекте и запажања личности средњег века, доба схоластике, Тридентског сабора и Другог ватиканског сабора. Нећемо свакако изоставити ни богословска размишљања појединих истакнутих римокатоличких и православних богослова о Светој тајни покајања. Овом радом желимо да ставимо акценат на литургијско– богословски смисао ове свете тајне у складу са њеним еклисиолошким, христолошким, пневматолошким и есхатолошким искуством у животу Цркве.

ДОИ:

нема

УДК:

272-55-543.8-282

преузми пдф