српски

english


Александар Раковић

Студент о Богословском факултету Српске Православне Цркве (1965–1968)

стране: 563-570

Апстракт

Рад приказује однос листа Студент према Богословском факултету Српске Православне Цркве (1965–1968). Студент је био међу најважнијим гласилима југословенске социјалистичке омладине, у овом случају окупљене у Савезу студената Универзитета у Београду.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2:070"1965/1968"

378.6:271.2(497.11)"1963/1965"

преузми пдф