српски

english


Слободан Чавка

Митраизам и хришћанство

стране: 545-562

Апстракт

Рад представља кратак преглед наших сазнања о Митрином култу. Поред тога, аутор указује на сличности Митриног култа са хришћанством, као и на фундаменталне разлике. Аутор у недостатку писаних извора, анализира митраистичку иконографију, на основу које врши даљу анализу. У раду се наводе поједине историјске околности, како би се добила јаснија слика о периоду у коме се митраизам и хришћанство појављују у Римском царству.

ДОИ:

нема

УДК:

254:27(37)"01/03"

преузми пдф