српски

english


Бобан Димитријевић

Однос православних према питању папског примата после Великог раскола

стране: 527-544

Апстракт

У овом раду бавимо се питањем односа православних према питању папског примата у периоду после Великог раскола закључно са петнаестим веком. Истраживање показује да је нови успон папства имао различита тумачења. На Западу је то било углавном схваћено као легитимни плод развоја ранохришћанске структуре Цркве, а на Истоку као једна радикална ревизија структуре и организације Цркве услед формирања папства као суштински вишег реда власти него што је то био епископски. У раду се показује да је реч о озбиљном дисконтинуитету који открива да убрзани развој папске монархије од XI века не може да се покаже као природни развој организације ране Цркве, те да као такав, и поред искушења Лионске и Флорентинске уније, на православном Истоку није био прихваћен.

ДОИ:

нема

УДК:

272-675:271.2(495.02)"10/14"

272-732.2-284:271.2-1(495.02)"10/14"

преузми пдф