српски

english


Зоран Андрић

Хубертус Дробнер, Уџбеник патрологије

стране: 779-781

Извод

Овај компендијум је дело које надраста жанр књижевне историје и захвата период дужи од осам столећа – од библијских апокрифа оријенталне књижевности хришћанског происхођења до Исидора Севиљског и Јована Дамаскина († 750).

Откако је класично дело патролошке литературе Altaner/Stuiber, Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter безнадежно исцрпљено, те се само још антикварно игром фортуне за жежено злато може добавити, то се потреба за оваквим делом већ више година осећала. Мимо књиге Фидровица, овај уџбеник је веома солидно испуњење зјапеће празнине у области патристике/патрологије за потребе студената.

Хубертус Дробнер је троструки доктор и професор историје древне Цркве у Падерборну и Риму и један од најугледнијих стручњака у своме фаху.

У Дробнеровом компендијуму су обрађени сви литерарни жанрови отаца Цркве Истока и Запада у књижевним, историјским, еклисијалним и богословским контекстима.

Четири начелна аргумента (argumentatio patristica) су својствени патролошкој књижевности:

1) Doctrina orthodoxa: богословско учење и Црква морају бити подударни/конгруентни.

2) Sanctitas vitae: светост у значењу праксе ране Цркве, не искључиво као канонска светост, већ као израз великог поштовања узорног живота.

3) Approbatio ecclesiae: признање од стране Цркве.

4) Antiquitas: личности морају да потичу из времена ране Цркве.

После уводних напомена и разлучивања (дијакрисиса) појмова отаца Цркве, учитеља Цркве и црквених писаца, Дробнеров уџбеник отпочиње питањима настанка хришћанске књижевности и библијских апокрифа (псевдоепиграфа) и јеванђеља (Јаков, Тома, Никодим), апостолских списа (дела Св. апостола Петра и Павла), посланица (Варнава), апокалипсе (Јермин пастир), као и литературе из времена после Апостола, посланица (Климента, Игњатија, Поликарпа), и почетака хришћанског песништва (Соломонове оде).

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф