српски

english


Зоран Андрић

Фридрих Вилхелм Граф: Глобални богови: на који начин свет постаје супермаркет религија?

стране: 775-777

Извод

Аутор ове студије је реномирани протестантски теолог, проф. др Фридрих Вилхелм Граф, умировљени (емеритирани) професор систематског евангелистичког богословља на Минхенском универзитету.

Граф је за време своје универзитетске каријере неговао и оно што би се могло назвати „public intellectual“ – као рецензент, предавач и давалац важних импулса у јавном академско-богословском дискурсу.

Централна теза најновије Графове књиге гласи – понуда вере у савременом глобалном свету расте сваким даном као што и религиозни конфликти сразмерно расту.

Граф настоји одмах на почетку свог памфлета да раскрсти са двема илузијама: религија не изумире као што су држали интелектуалци Запада последња два столећа. Религије нису мирољубиве, иако све заговарају иренизам/мирољубивост, већ су ризици, јер борбено настоје да пробију „своје учење“ о истини. Религије нису – и то је лајтмотив овог памфлета – супротност модерни, већ су конститутивни/ саставни фактор модерне и неретко профитери/ добитници у кризи модернитета.

Граф открива у свом богословском дискурсу да друштвени сукоби тек у равни богословских интерпретација добијају на оштрини и експлозивности.

Граф види себе на линији либералне теологије, посебно на линији Ернста Трелча (Ernst Troeltsch). Граф је главни приређивач критичког издања дела овог легендарног протестантског теолога који је, као и Граф, настојао да васпостави просветитељске идеје са краја 18. века. Он нагиње социолошком посматрању религија, без функционалистичких описа у стилу etsi deus non daretur (као да Бог не постоји). Ова крилатица је приписивана Хугу Гроцијусу (Hugo Grotius), који је био заговорник суверености мишљења.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф