српски

english


Предраг Драгутиновић

Читајући Павла са Агамбеном: теолошко читање философског коментара Посланице Римљанима

стране: 679-700

Апстракт

У својој књизи Време које преостаје. Коментар Посланице Римљанима италијански философ Ђорђо Агамбен нуди један оригиналан приступ теологији апостола Павла, коју креативно повезује са савременом политичком теоријом. Главне теме које Агамбен сагледава на основу Павлових списа су „време“ и „Закон“. У прилогу који следи кратко се износи структура, садржај, методи и кључни увиди наведене књиге. Главни део рада посвећен се једном аспекту Агамбеновог приступа посланицама апостола Павла као изворима. Констатује се, с једне стране тежња ка екстензији текстова који се приписују апостолу Павлу (девтеропавловски списи), с друге пак стране извесна редукција извора (нпр. Посланица Филипљанима) на којима ради. Показаће се како се избор текстова одражава на кључне тезе које аутор износи (месијанско време и суспензија Закона). С тим у вези разматрају се механизми функционисања Павлове мисли која није систематска, већ ситуативна и условљена конкретним потребама заједница којима пише.

ДОИ:

нема

УДК:

141.4 Агамбен Ђ.

27-248.42-277

преузми пдф