српски

english


Марина Стојановић

Употреба појма λόγος у Прологу Јовановог еванђеља

стране: 661-678

Апстракт

Циљ рада је испитивање контекста употребе појма λόγος у Прологу Јовановог еванђеља. У сврху објашњења потенцијалног узрока коришћења овог грчког термина у тексту Еванђеља дат је преглед ранијих употреба истог термина. Генеза појма λόγος, до појаве новозаветних текстова, обједињује знатан број семантичких варијација исте лексеме. У вербалном контексту стихова Пролога, иста реч добија и једно сасвим ново значење. У тексту Пролога, логос спаја део наслеђеног, већ постојећег значења, и уједно добија један сасвим нови семантички потенцијал. Аутентичност тог новог значења имплицитно је доказана контекстом самих исказа у којима се појављује. Анализа конкретних стихова требало би да из перспективе прагматике и синтаксе реченица укаже на садржај новозаветног појма λόγος.

ДОИ:

нема

УДК:

27-31-144.894.2

271.2-247.8-277

преузми пдф