српски

english


Зоран Ђуровић

О тези Миодрага Петровића да су богомили из српско-византијских средњoвековних извора Латини

стране: 349-404

Апстракт

Миодраг М. Петровић, један од најзначајнијих савремених српских историчара, посветио се, између осталог, развијању једне надасве оригиналне тезе – која је прошла са мање одјека, која вели да су богомили који се помињу у српским и византијским средњовековним изворима у ствари Латини.

Аутор настоји да ову Петровићеву тезу реконструише заједно са аргументима који је прате. Петровић је већ више него задовољавајуће дефинисао in statu quo nunc само питање, као што је и дао неопходне изворе и библиографске одреднице. Према томе, аутор се ограничава на тезу, поједностављено дефинисану: бого( у)мили су Латини.

ДОИ:

нема

УДК:

27-876.45(497.11)"04/14"(049.2)

27-9:929 Петровић М.(049.2)

271.222(497.11)-64:272"04/14"(049.2)

преузми пдф