српски

english


Варја Нешић

Луди Христа ради и Лудост ренесансне књижевности – оглед о могућности паралелног истраживања

стране: 323-348

Апстракт

Питање карневалског духа у ренесансној књижевности је вишеструко разјашњено. Међутим, нису осветљене везе између ренесансног литерарног дела и етике јуродивих у перспективи карневализације живота и културе. Због тога су одабрана два репрезентативна писца ренесансе: Еразмо Ротердамски и Мавро Ветрановић као парадигма посебног осећања света, које вишеструко проналази своје огледало у богословљу о јуродивима. Иако се светост и лудост већ у семантици удаљавају, језгро, описано бахтиновским смехом, јесте недељиво и завређује пажњу истраживача најконтроверзнијег дела светске литературе, с једне стране и најтајанственијег дела историје Цркве, с друге.

ДОИ:

нема

УДК:

821.124'04.09-7 Еразмо Ротердамски

821.163.42.09-1 Ветрановић М.

преузми пдф