српски

english


Александар Раковић

Оснивање и рад Међурелигијског савета Министарства вера Републике Србије (2009–2012)

стране: 315-322

Апстракт

На основу архивске грађе Министарства вера Републике Србије (АМВРС), личних белешки и медијских извештаја, приказан је пут до оснивања и рад Међурелигијског савета Министарства вера Републике Србије чији су чланови били министар вера и поглавари и високодостојници традиционалних цркава и верских заједница.

ДОИ:

нема

УДК:

354.52(497.11)"2009/2012"

преузми пдф