српски

english


Александар Ђаковац

Ilaria L. E. Ramelli, The Christian Doctrine of Apokatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena

стране: 477-480

Извод

Питање апокатастазе или универзалног спасења је током историје разматрано на различите начине. Било да је прихватано, одбацивано или да се о њему једноставно ћутало, ово питање није престајало да интересује теологе свих хришћанских генерација. Ипак, до сада нисмо имали на једном месту прикупљена и анализирана сва релевантна богословска сведочанства. Професорка Рамели, у својој капиталној студији, пружа детаљни приказ приступа овом проблему у хришћанству. Иако сасвим кратко, она даје и вредне напомене о схватању апокатастазе и код нехришћанских аутора, а сама наглашава да је неопходно о томе сачинити посебну детаљну студију. Од Новог Завета па до Ериугене, професорка Рамели пружа детаљан попис места на којима се поједини аутори баве питањем апокатастазе. Прва очигледна и несумњива вредност овог систематичног рада свакако је преглед ставова готово свих релевантних теолога у периоду којим се бави, са исцрпним навођењем релевантних цитата и позивањем на секундарну литературу. У том смислу ће ова студија, за дуго време, бити незаобилазна за свакога ко се бави овим питањем.

Ипак, упркос обиму и научној педантности, студија има и одређене недостатке. Први је што, по нашем мишљењу, није довољно пажње посвећено јеврејском залеђу учења о апокатастази у ширем контексту учења о спасењу. Таква прилика је, рецимо била барем у уводном поглављу о коренима учења о апокатастази. Штавише, ауторка врло детаљно анализира употребу појма ἀποκατάστασις у LXX, што је могло бити подстицајно за компаративну анализу старосемитског наслеђа. Идеја и концепција које су релевантне за ову тематику свакако има у изобиљу у Старом Завету (не само на лингвистичкој основи у Септуагинти), а уверени смо да их не мањка ни у интертестаментарној и апокрифној литератури. Ова јеврејска основа свакако има значајну улогу у расветљавању хришћанског поимања спасења и у том контексту питања апокатастазе.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф