српски

english


Богољуб Шијаковић

AnthroHeinrich Beck, Dialogik – Analogie – Trinität: Ausgewählte Beiträge und Aufsätze des Autors zu seinem 80. Geburtstag

стране: 475-477

Извод

Професор философије на Универзитету у Бамбергу Хајнрих Бек (рођ. 1929) аутор је 30 научних монографија и око 300 научних чланака из теоријске и практичне философије са тежиштем на (1) антропологији и философској педагогији, (2) теорији сазнања, онтологији, метафизици и философији религије и (3) философији културе, философији историје и етици. Беков осамдесети рођендан био је повод Ервину Шаделу да ауторове изабране чланке приреди за поновно публиковање у књизи Дијалогика – аналогија – тринитет. Приређивачев исцрпни предговор о унутрашњој повезаности дијалогике, аналогије и тринитета (стр. 9–82) кроз три насловна кључна Бекова појма даје карактеризацију и интенцију његове философије. Након Tabula gratulatoria репринтовано је 30 Бекових чланака груписаних у три наведене тематско- проблемске цјелине.

Прва тематска цјелина („Zur Erziehungsphilosophie und Anthropologie“, стр. 93–219) доноси три текста из философске педагогије: о значају дијалектике или аналогије за одређење педагогије из угла дијалектичке феноменологије Романа Гвардинија (Romano Guardini), о дијалошком предавању као универзитетском дидактичком моделу и о животним добима од дјетињства до старости из антрополошког и педагошког угла; потом се нижу четири текста из антропологије: о испуњењу човјековог бића, гдје се наспрам статичне онтологије суштине заговара модерна динамичко- функционалистичка слика свијета, о слободи и тријадичкој структури бића полазећи од Ериха Пшиваре (Erich Przywara), о суштини и достојанству човјека и о философском појму ‘душе’ у европској духовној историји.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф