српски

english


Богољуб Шијаковић

Werner Beierwaltes, Platonismus im Christentum

стране: 473-475

Извод

Емеритовани професор философије на Универзитету у Минхену Вернер Бајервалтес (рођ. 1931) један је од неколицине данас најбољих познавалаца традиције новоплатонизма и његовог дјелатног утицаја у хришћанској философији и у њемачком идеализму, о чему свједоче његове књиге Plotins Metaphysik des Lichtes (1961), Proklos: Grunzüge seiner Metaphysik (1965, 32014), Plotin: Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7) (1967, 2010), Platonismus und Idealismus (1972, 2004), Identität und Differenz (1980, 2011), Denken des Einen: Studien zum Neuplatonismus und dessen Wirkungsgeschichte (1985; одавде су два поглавља, стр. 14–31. и 337–367, преведена на српски: „Plotinos i novoplatonovska dijalektika kao propedeutika“, прев. Б. Шијаковић, Luča VI/1–2, 1989, 169–179; „Eriugena: Aspekti njegove filosofije“, прев. Д. Лучић, Luča III/1–2 (1986), 44–60), Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit: Plotins Enneade V 3 (1991), Eriugena: Grundzüge seines Denkens (1994), Das wahre Selbst: Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen (2001), Procliana: Spätantikes Denken und seine Spuren (2007), Fußnoten zu Plato (2011) и бројне студије о Августину, Дионисију Ареопагити, Бонавентури, Томи Аквинском, Николи Кузанском, Фичину, Екхарту, као и о појму Једног.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф