српски

english


Ивица Живковић

Методика православне верске наставе

стране: 139-180

Апстракт

Аутор указује на непримереност употребе класичног, хуманистичког значења методике, као изложења узрочно- последичних односа у поучавању, када се ради о области православне верске наставе. Услов сачињавања доброг програма била би једна целовита концепција духовног образовања, која може да представља одговор на животне проблеме ученика, изазов и подстицај њихове одговорности. Пред катихете се данас постављају захтеви за новим знањима и другачијим искуствима од оних којима је Црква у прошлости располагала. Потреба да се деца чују, жеља да се разумеју, интересовање које одрасли верници уопште показују за ставове деце, могли би се протумачити као примена или педагошка консеквенца Христове поруке о детету данас. Од демократског васпитања очекује се да обезбеди лек против фрустрације, обезличења и анонимности у савременом свету. Други мисле да такав лек може донети само хришћанско васпитање, односно верска настава. У оба случаја недвосмислено се захтевају нови, равноправни односи, пријатељство са децом, двосмерна интеракција и нерепресивна комуникација.

ДОИ:

нема

УДК:

37.014.52:271.2

371.3::271.2

преузми пдф