српски

english


Бобан Димитријевић

Развој папског примата после Лава Великог до Константинопољског сабора 879–880. године

стране: 83-128

Апстракт

У овом раду бавимо се анализирањем одређених догађаја из црквене историје у периоду од петог до деветог века, у контексту питања места и улоге римског епископа у Цркви. Истраживање показује да је у анализираним случајевима поменутог периода, већ дошло до формирања различитих еклисиолошких приступа на Истоку и на Западу. То је подразумевало и различите приступе по питању примата римског епископа у Цркви. Ово је даље водило ка томе да Источна и Западна Црква постану два самозатворена и међусобно изолована света. На крају, то је произвело и атмосферу коначне поделе, до које ће и доћи, пар стотина година касније.

ДОИ:

нема

УДК:

27-732.2"04/08"

27-9"04/08"

преузми пдф