српски

english


Зоран Андрић

Ф. В. Граф: Политика и религија у савременом свету

стране: 205-207

Извод

Напети однос политике и религије постао је централни предмет пажње у савременом друштву. Политичко- религиозна радикалност у савременом свету добила је разорну моћ засновану на потенцијалима које религија скрива у својим недрима. С друге стране, са религијом је сједињена нада да кроз њу јача друштвена кохезија. Динамика тог унакрсног прожимања и ризици који из њега настају, односно конструктивна спрезања ових феномена, осветљени су у овом зборнику чланака, тј. предавања.

Да религије могу постати опасне за друштво показало се на почетку новог миленијума у неевропским религијама. Чини се да је хришћанство своје најкрвавије етапе оставило иза себе, што не подразумева да унутар хришћанства влада потпуна безазленост. Ако је хришћанство добило своје форме у виду цркава које су у хармоничном складу са демократским друштвима средње Европе, ипак у њима постоје потенцијали који са демократском оријентацијом и правилима нису подударни.

Интернационално реномирани научници, чија предавања су сабрана у овој књизи, осветлили су различите аспекте тог односа: осцилацију између политике и религије у САД и Русији, дуго настојање на изградњи исламске државе, концепт теократије, као и димензије њиховог историјског развоја у луку од антике до савременог доба. Предавања обрађују процесе сакрализације и десакрализације и формулишу начелне позиције о односу политике и религије из перспективе теологије и философије.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф