српски

english


Зоран Андрић

Рудолф Шлегл: Стара вера у модерном свету: хришћанство у Европи на прелому 1750–1850

стране: 203-204

Извод

Нова књига Рудолфа Шлегла, реномираног професора историографије из Констанца – Rudolf Schlögl, Alter Glaube und moderne Welt: Europäisches Christentum im Umbruch 1750–1850 (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013) – описује фудаменталне преломе у хришћанству од 1750. до 1850. у Европи.

Шлеглова централна премиса гласи: „Религија је елементарни део друштва“. За Шлегла је религија „социјални феномен“ који се само у „контексту са друштвом као структуром може адекватно разумети“.

У временском оквиру од сто година могу се пратити многе промене у динамичној интеракцији религије и друштва. На примерима улоге мушкараца и жена, породице и заједнице, државе и индивидуе приказани су неки од видова тих маркантних преображаја. Овде је реч о амбицији аутора да представи „укупан преглед“ европског хришћанства. Индивидуална религиозност и институције цркава подстичу трансформације друштава у којима егзистирају. Аутор описује тај процес у четири поглавља.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф