српски

english


Зоран Андрић

Кодекс и канон – књига у раном хришћанству

стране: 195-196

Извод

Мартин Валраф је професор црквене историје на универзитету у Базелу у Швајцарској. Фокус његових истражива у оквиру пројекта „Јулије Африканац“ је положен на трећи век, односно пресек антике и хришћанства. Његово предавање у оквиру циклуса предавања насловљених „Ханс-Лицман- предавања“ о кодексу и канону и књизи у раном хришћанству је сада објављено као књига – Martin Waltraff, Kodex und Kanon : Das Buch im frühen Christentum, Hans-Lietzmann-Vorlesungen (Vol. 12), Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2013.

Ево in brevi основних теза овог фасцинирајућег предавања: нико неће порећи да хришћанство и књига представљају специјалан и интензиван однос. Хришћанство карактерише књига као основни медијум. Доцније ће хришћанство бити tout court редуковано на „религију књиге“, понегде и са деградирајућим призвуком као „библиолатрија“, као што то заједљиво вели Лесинг.

Културна историја књиге сеже из антике: у првим столећима хришћанског рачунања времена кодекс је потиснуо папирусов свитак, најстарији медијум писане комуникације.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф