српски

english


Ивица Чаировић

Бонифације – мисионар и(ли) реформатор

стране: 897-914

Апстракт

Ишчитавајући житије Светог Бонифација уочавају се кључни тренуци који су везани не само за њега, већ и за историју хришћанске Цркве на Западу, тако да може да се каже да овај рад иницира поновно читање и анализу историјских извора који су везани за англосаксонске мисионаре и њихов однос према германским племенима на континенталном делу западне Европе. Са друге стране, основни циљ рада је да се опише Свети Бонифације као мисионар и као реформатор, односно колико је на његово деловање утицао папа.

ДОИ:

нема

УДК:

27-36:929 Бонифације, свети

27-76(363)"07"

преузми пдф