српски

english


Ненад Д. Мијалковић

Схватање Свете тајне брака у традицији Римокатоличке цркве

стране: 877-896

Апстракт

У овом раду изложићемо преглед литургијско–богословског поимања Свете тајне брака кроз историју. Објашњење у вези са овом светом тајном пратиће одговарајућа сведочанства из Светог Писма, као и дела појединих ранохришћанских отаца Цркве. Потом, биће изнети релевантни богословски, светотајнски аспекти средњег века, доба схоластике, Тридентског сабора, те, напослетку, Другог ватиканског сабора, при чему нећемо изоставити ни богословска размишљања појединих истакнутих римокатоличких и православних богослова о Светој тајни брака. Овим радом ставићемо акценат на разматрање литургијско–богословског смисла свете тајне у складу са њеним еклисиолошким, христолошким, пневматолошким и есхатолошким искуством у животу Цркве.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-555

272-555

преузми пдф