српски

english


Чедомир Ребић

Како се Стефан Првовенчани угледао на Давидове Псалме у свом литерарном казивању о догађајима из живота Светог Симеона

стране: 861-876

Апстракт

У Псалмима се сјединила духовна љепота и умјешност поетског казивања; у њима се открива виши смисао човјековог живота на земљи. У њима се пројавила мудрост Божија; тајне на којима се испуњавала Божија заповијест. Пророково казивање о великим дјелима прелазило је као благодат у душе Божијих угодника. На Псалмима су се поучавали како се кроз молитву призива Божија помоћ, слави Божија благодарност и стиче богоугодан живот. Стефан Првовенчани угледао се на Псалме; они су му постали узор по коме је стицао поетско умијеће – изграђивао поетске форме и типове казивања. И у другом погледу Псалми су му били узор: избор теме и идејна усмјереност житија; историјска истина која је обухваћена у дјелу, уводило је Првовенчаног у смисаону дубину Псалама; у филозофско- естетско поимање из кога је исходила потреба да се нека мјеста у житију уреде цитатима из Псалама.

ДОИ:

нема

УДК:

27-243.63-277

271.2-299.4(497.11)"11/12"

821.163.41.09-97 Стефан Првовенчани

преузми пдф