српски

english


Иван Недић

Текстолошки аспекти у егзегези прве главе Песме над песмама

стране: 791-814

Апстракт

У чланку се разматрају основни појмови и принципи текстолошке анализе, чију практичну примену аутор затим показује на примеру масоретског и Септуагинтиног текста прве главе Песме над песмама, дајући уједно српски превод овог поетског библијског текста.

Чланак представља скраћену верзију мастер- рада „Текстолошки аспекти у егзегези Песме над песмама“, одбрањеног октобра месеца 2011. године на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, под руководством ментора проф. Родољуба Кубата.

ДОИ:

нема

УДК:

27-243.67-275

преузми пдф